Läkemedelsanalys - Projekt i klinisk farmakologi vid Norrlands universitetssjukhus

Förslag till Examensarbete i Analytisk Kemi

Bakgrund

Vid utveckling av nya och vid studier av befintliga läkemedel finns det behov av känsliga och tillförlitliga analysmetoder. I samarbete med avdelningen för klinisk farmakologi vid Norrlands universitetssjukhus kan vi erbjuda ett flertal olika projekt.

Kontaktpersoner

För mer information kontakta:

Knut Irgum090-7865997kim@chem.umu.se
Åke Norström090-7853905Ake.Norstrom@pharm.umu.se

Uppgiften införd 21 januari, 1997 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Avdelningen för Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.


Since 97-01-21