Kolhydratanalys i skogsindustrin

Förslag till Examensarbete i Analytisk Kemi

Per Lindgren
MoDo Paper - Forskning och Utveckling

Bakgrund

Analys av neutrala kolhydrater, glukos, xylos, mannos, arabinos och galaktos, utförs traditionellt med gas-, jon- eller vätskekromatografi efter sur hydrolys av cellulosa och hemicellulosa. Selektiviteten i hydrolyssteget är emellertid relativt låg. Monomera kolhydrater bryts ned när de väl kommer ut i lösning vilket leder till låga utbyten. Dessutom bryts sura kolhydrater, ex hexenuronsyra, ned fullständigt under hydrolysbetingelserna.

Skogsindustrins branchinstitut STFI har nyligen tagit fram en metod för enzymatisk hydrolys av cellulosa och hemicellulosa. Metoden är mer selektiv än sur hydrolys och möjliggör analys av sura kolhydrater. Vi avser nu att introducera denna metod vid MoDo Paper FoU. Slutbestämningen kommer att ske med jonkromatografi-pulsad amperometrisk detektion vilket får anses vara "state of the art" idag vid kolhydratanalys. En del grundläggande arbete återstår dock:

Kontaktpersoner

För mer information kontakta:

Knut Irgum090-7865997kim@chem.umu.se
Per Lindgren0660-75024perl@randd.modo.se

Uppgiften införd 24 februari, 1998 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Avdelningen för Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.


Since 98-02-24