Extraktivämnesanalys i skogsindustrin

Förslag till Examensarbete i Analytisk Kemi

Per Lindgren
MoDo Paper - Forskning och Utveckling

Bakgrund

Med extraktivämnen avses bla fettsyror, hartssyror, sterylestrar och glycerider. Föreningarna förekommer i procenthalter i ved och kan ge upphov till kletiga avsättningar i massa och papper samt på processutrustning. Extraktivämnen i massa isoleras traditionellt sett genom Soxhletextraktion med aceton under 9 timmar. Extraktivämnen i vattenfas isoleras traditionellt sett genom vätske-vätske extraktion i skaktratt med metyl-tert-butyleter. Slutbestämningen sker med GC-FID eller GC-MS.

Vi avser att utveckla nya och mer automatiserade metoder för att isolera extraktivämnen i massa och vattenfas vid MoDo Paper FoU. Slutbestämningen kommer att ske med GC-FID och GC-MS. Olika lösningsmedel och pH-värden kommer att testas för att optimera selektiviteten. Extraktionstekniker som kommer att testas är exempelvis:

Kontaktpersoner

För mer information kontakta:

Knut Irgum090-7865997kim@chem.umu.se
Per Lindgren0660-75024perl@randd.modo.se

Uppgiften införd 24 februari, 1998 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Avdelningen för Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.


Since 98-02-24