Lediga examensarbeten inom RPAC-gruppen

Gruppen arbetar med syntes av organiska syntetiska polymerer med reaktiva funktionella grupper samt applikationer av dessa inom analytiska enhetsoperationerna anrikning och provupparbetning, derivatisering, separation och detektion. Förteckningen över möjliga examensarbetesprojekt visar en del av de intressanta uppgifter som vi för närvarande inte har tid att bearbeta.

Eftersom listan innehåller mödosamt kläckta idéer har vi valt att lägga den på vår interna webarea. Registrerade studenter vid Kemiska institutionen som vill titta på projektförslagen kan kontakta:

Knut Irgumkim@chem.umu.se090-7865997
Einar Ponténepn@chem.umu.se090-7865483

Titta på listan över lediga examensarbeten (kräver password)

Back to the RPAC Index Page

Last updated October 1, 1996 by Knut Irgum, e-mail kim@chem.umu.se.


Since 96-01-01