Så här skickar du in eget material

Som vi har påpekat på sidorna innan är vi intresserade av att ge spridning till allt det material som vi vet att ni lärare utvecklat för er undervisning. Därför hoppas vi att även du vill dra till strå till stacken genom att skicka in beskrivningar på intressanta experiment eller andra undervisningmoment du utvecklat för att göra kemiämnet mer lockade för eleverna.

Vi förväntar oss inte att ni skall kunna göra sidorna fullt klara for publikation - det är ganska knepigt och vi kommer att göra detta i den takt materialet kommer in från er lärare (om vi hinner). Om du däremot är förtrogen med hur HTML fungerar (eller bara är nyfiken på hur filerna som producerar de sidor du ser här är konstruerade) kan du används följande menyval i Netscape för att få tag på källfilerna till dokumenten du ser:

  • "View, Source" för att titta på källfilen i ett separat fönster i Netscape.
  • "File, Save as.." för att spara källfilen på diskett eller hårddisk på din dator.
Du spar oss mycket arbete genom att skicka in dina alster i elektronisk form, antingen på diskett (PC eller Mac) eller via e-mail. Det är dessutom bra om materialet är någotsånär strukturerat, eftersom vi då kan tillämpa ett datoriserat filter för konvertering av filerna. Vi rekommenderar därför att du i som start använder dig av vårt standardformulär for publikation av laborationer, som du kan ladda ner direkt här genom att klicka på respektive rad nedanför:
OJÄMN VÄG!
Filerna ovanför är fortfarande inte klara för nerladdning.

Var inte rädd för att lägga till lite egna betraktelser kring laborationen. Annan information kan du skicka in i vilket format du vill: Om du inte har ett separat mail-program kan du skicka texten genom att klistra in den i den ruta som kommer upp när du klickar på mail-symbolen längst ner på vilken av våra sidor som helst. Om du har ett e-mail som är "MIME-compliant", dvs kan skicka filer som "Multipurpose Internet Mail Extensions", kan du i ett separat mail inkludera filer i vilket format du vill. Adressen är då eks@alchemy.chem.umu.se. Vi kan konvertera från alla de större ordbehandlingsprogrammen. Om du använder ett speciellt formulär som eleverna skrivar in sina observationer, mm är det bra om även detta finns med. I Windows kan man nästan alltid använda klipp-och-klistra, så även i rutan man får upp när man klickar på en av mail-länkarna vi har lagt in längst ner på varje sida.

I slutet av alla filer har vi satt ut fält för att mata in följande information:

  • Ditt namn
  • Skolan du arbetar vid
  • Telefonnummer till arbetet
  • e-mail adress (eventuellt skolans gemensamma om du inte har en egen)
  • På vilken nivå du använt laborationen samt andra nivåer där du tror den kan fungera
Vi rekommenderar att du fyller i dessa, då en av avsikterna med verksamheten här är att skapa nätverk mellan lärare på olika skolor. Sannolikt kommer andra lärare med erfaranhet av liknande experiment att kontakta dig för att utbyta erfarenheter kring.

Tack för ditt bidrag!

Alla sidor du hittar här är skrivna i HTML 3.0 med flitig bruk av tabeller och är gjorda för att läsas med Netscape 2.0 eller senare. Om denna sida saknar en rosaprickig gul bakgrund eller texten ligger "huller om buller" rekommenderar vi att du klickar här för att ladda ner Netscape 2.0 från SUNET innan du fortsätter.
Du befinner dig nu på en arbetsplats! Vi håller fortfarande på att bygga upp databasen och en hel del länkar är därför förtfarande tomma. Vi hoppas du har överseende med detta och att du återkommer även i framtiden då vi hunnit lägga in mer material. Vi ser gärna att aktiva lärare delar med sig av sin erfarenhet. Du är därför välkommen att lämna egna bidrag till databasen. Följ i så fall instruktionerna här eller i länken ovanför.
Klicka HÄR eller på brevsymbolen bredvid för att skicka oss dina kommentarer.

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.
Dokumentet uppdaterades senast 29 juni, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.