AV-material för Utlåning till Skolor

Chemical Fun and Magic Show - Part I
Chemical Fun and Magic Show - Part II
Chemical Fun and Magic Show - Part III
Chemistry in Motion
Entertaining and Educational Chemical Demonstrations - Part I
Entertaining and Educational Chemical Demonstrations - Part II
Entertaining and Educational Chemical Demonstrations - Part III
The Chemistry of Everyday Substances - Part I
The Chemistry of Everyday Substances - Part II
Redox


Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 2 juli, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-07-02.