Besök vår nya Skol-Kemi med massor av nya experiment!


Pekare till samtliga experiment

 

Slime
Har du lekt med Slime® någon gång?
I så fall vet du att det är en massa med ovanliga egenskaper. Vi lär dig hur du kan göra den själv och upptäcker några speciella egenskaper med materialet.
Kallt ljus - Kemiluminescens
Ljus utan värme - Är det möjligt?
Kemiska reaktioner kan producera ljus utan att detekterbar värme genereras. Här beskrivs ett antal försök som visar hur detta kan gå till.
Den tillknycklade aluminiumburken
Hur kan luft få en aluminiumburk att tryckas ihop?
Denna demonstration visar att atmosfärs tryck kan trycka ihop en aluminiumburk.
Färgcylindrarna
Kan Samarin eller torris ändra färgen på en lösning?
Visst, om de sätts till en basisk lösning som innehåller en syra-bas-indikator. Safter eller extrakt från grönsaker eller andra växter innehåller naturliga syra-bas-indikatorer som kan användas i denna aktivitet.
Brandsläckaren
Hur fungerar en brandsläckare?
I denna aktiviteten kommer du att iaktta hur koldioxid som finns inuti vissa brandsläckare kan släcka ett brinnande stearinljus.
Kex och jäst
Vad fär jäst att växa?
Här kommer eleverna att utföra flera tester för att avgöra vilka ingredienser i kex som är nödvändiga för att jäst skall kunna växa. Gasvolymen som bildas mäts också.
Spackel av majsstärkelse
Vilka egenskaper har en blandning av stärkelse och vatten?
Försöket visar på de ovanliga egenskaperna hos majsstärkelsemassa och är en jättebra aktivitet som låter elever av alla åldrar själva prova och göra iakttagelser.
Järnfilspån till frukost?
Äter du små järnbitar till frukost????
Du kanske gör det om du äter flingor som berikats för att ge dig 100 % av dagsbehovet av järn. I den här aktiviteten kommer du att utvinna järnspån av livmedelskvalité ur flingor och undersöka deras egenskaper.
Grönsaksdetektiven
Kan du skapa regnbågens färger från rödkålssaft?
Tja, nästan i varje fall. I denna aktiviteten kommer du att extrahera saften från rödkål och använda den som en universal syra-bas-indikator. Materialen du testar kommer att ge en rad olika färger från röd, rosa, lavendel, lila, blå, grön till gul. Del 1 utgör en enkel och rolig metod för att testa vätskor hemma genom att använda papper som har färgats med rödkålssaft. Del 2 är en mer avancerad metod att bestämma relativ surhet eller basicitet hos en lösning; provets färg jämförs med färgen för ett antal buffertlösningar med känt pH.
Popcorn som poppar!
Har du någonsin undrat över varför popcorn poppar??
I detta experimentet undersöks sambandet mellan vatteninnehållet och poppningsbenägenheten hos majskärnor.
Magiska skyltar
Skulle du vilja starta dagens lektion med att framkalla ett hemligt meddelande som målats i osynligt bläck och sedan få detta meddelande att åter försvinna?
Denna aktiviteten beskriver hur du kan framkalla ett tvåfärgat meddelande.
Bläcket som försvinner
Kan en bläckfläck som sätts på en vit handduk försvinna "av sig själv"?
Vi lär dig här hur du kan göra bläck som "försvinner" med hjälp av koldioxid från atmosfären.
Väderblommor
Kan du använda en "blomma" för att spå vädret?
I den här aktiviteten får du göra en väderblomma som visar luftfuktigheten med hjälp av en koboltkloridlösning.
Flaskor "mun-mot-mun"
Kan en lösning få en annan att ändra färg utan att de blandas?
Eleverna kommer att få svårt att tro sina ögon! En klar, ofärgad vätska i en flaska blir rosa (eller blå) utan att någon synlig blandning av kemikalier sker mellan flaskorna. Få dem att spekulera - Varför?
Lösningen som kan byta färg upprepade gånger
Vad får en lösning att ändra färg?
Försöket visar hur man kan ändra färgen av en lösning inuti en flaska (från ofärgad till blå eller från ofärgad till röd) genom att dra nytta av en redoxreaktion.
Temperaturinducerat färgskift
Kan variationer i temperatur ändra koncentrationen för föreningar som står i jämvikt?
Du kommer här att få se hur en blå lösning ändrar färg till rosa när den kyls ner i ett isbad och att den rosa lösningar åter blir blå när dek värms upp igen. Du kan upprepa dessa färgändringar så många gånger du önskar genom att helt enkelt kyla ner och värma upp lösningen.
Åka hiss
Kan du på spaghetti eller russin åka hiss i en vätska?
Det går genom att skapa bubblor av koldioxid som får spaghetti och russin att flyta upp när bubblorna sitter fast och sjunka när bubblorna lossnar uppe vid vätskeytan.
Densitetsdriven vattenfontän
Är en fontän av vatten i vatten möjlig att skapa utan att använda en pump?
Jovisst. Om du sänker ner en flaska med färgat varmvatten i en behållare med kallt vatten kommer en färggrann spiral att vindla sig upp till ytan, likt en fontän. Vänd på experimentet genom att sänka ner en flaska med kallt vatten i en behållare med varmvatten och ingen fontän uppstår. Något att grunna över?
Kemi i en självförslutande plastpåse
Har du någonsin kommit på att använda en "blixtlåspåse" som försökskärl?
Tre föreningar blandas i en självförslutande plastpåse. En reaktion äger sedan rum som gör att påsen blir varm och expanderar, samtidigt som dess innehåll ändrar färg.
Kemiluminescens - Dissektion av en ljusstav
Kan ljus utgöra indiktion på en kemisk reaktion?
En "ljusstav" är ett färdigt försökspaket som kan användas för att demonstrera kemiluminescens, en reaktion som producerar ljus utan värme.
Gummibandssträckning
Vad händer med ett utspännt gummiband när det värms upp?
Det drar ihop sig! Prova den här demonstrationen och gör observationerna själv.
Skylten med två meddelanden
Kan en skylt ha två osynliga meddelanden?
I den här aktiviteten avslöjar ett reagens ett dolt meddelande medan ett andra reagens raderar ut det första meddelandet och framkallar ett annat!
Klockreaktionen
Starta klockan och blanda lösningarna - efter ett tag blir den ofärgade lösningen plötsligt mörkblå.
Genom att variera koncentrationerna hos de två ofärgade lösningarna kan du ändra tiden det tar för den blå färgen att framträda. Lösningarna kan göras så att färgändringen i en serie flaskor som sätts igång samtidigt blir sekventiell.
Ammoniakfontänen
Kan vatten "dra sig självt" uppför ett långt glasrör för att mynna ut i en färgsprakande fontän?
I den här aktiviteten låter den exceptionellt höga lösligheten hos ammoniakgas i vatten dig utföra detta "trick" som en dramatisk demonstration.
Den lysande blå reaktionen
Visste du att vissa kemiska reaktioner producerar energi i form av ljus utan att nämnvärd värme produceras?
Du kommer här att få lära dig hur du genom att samtidigt hälla en färglös och en blå lösning genom ett genomskinligt plaströr kan observera det fascinerande fenomenet kemiluminescens.
Nylon 6-10
Kan man dra en riktig nylontråd upp från gränsytan mellan två vätskor?
Inga problem! Du kan fortsätta att dra - uppför en stege, tvärs över rummet, eller varv på varv runt en blompinne eller ett reagensrör.
Separera färger
Hur många färger finns det i det vattenlösliga bläcket i en filtspetspenna?
Prova den här enkla aktiviteten som utnyttjar den "kromatografiska" tekniken för att ta reda på detta.
Tvåfärgad blomma
Har dun någonsin sett en blomma som har olika färger på skilda delar av kronbladen?
Genom att utföra denna aktiviteten demonstreras hur stammen och bladen hos växter har hårfina rör (kapillärer) som transporterar vätska, och att vätska kan dras upp "av sig själv" i dessa oerhört smala rör.
Gör-det-själv Slem
Vad är "Gör-det-själv Slem"?
Denna aktiviteten ger dig möjlighet att göra och studera egenskaperna hos en polymer gel liknande "Slime", som finns i leksaksaffärerna.
Gluff
Vill du och dina elever engagera er i en kul aktivitet?
Gör geggigt Gluff! Vad är Gluff? Det är en seg, slemmig, tvärbunden polymer som görs av vitt trälim och vanligt borax.
Superabsorberade polymerer
Har du någonsin funderat över varför dagens blöjor "håller barnet extra torrt"?
Denna roliga aktiviteten visar hur materialet i en engångsblöja kan hålla sådana enorma mängder vatten utan att börja läcka.
Krympplast
Har du undrat över hur de kränger plasten över inplastade saker?
De flesta av oss har köpt saker som är förpackade i plast som formats över produkten. Plasten ifråga är ofta gjord av polystyren, som krymper när den hettas upp. I denna aktiviteten kommer eleverna att få undersöka hur mycket olika vanligt förekommande plastprodukter krymper.
Identifiera polymerer med hjälp av densitet och flamtest
Vad gör du om du vill återanvända ett plastföremål där det inte finns en återvinningssymbol?
Plaster är ganska svåra, för att inte säga omöjliga, att skilja från varandra enbart genom utseende. Du lär dig här hur du kan identifiera polymerer genom att använda densitet, som är en enkelt mätbar egenskap, och även ett "flamtest".
Termoplastiska plaster och härdplaster
Beter sig alla plaster likadant när de hettas upp?
De flesta vet att en plastpåse krymper för att sedan smälta om den kommer för nära en värmekälla. Men gör alla plaster detta? Hur är det t. ex. med plasthandtagen på grytor och kastruller? Genom denna aktiviteten kommer ni att lära er svaret på dessa frågor och även lära er att utnyttja de termiska egenskaperna hos olika plastmaterial för att göra roliga saker.
Kartesiska dykare - Standarddykaren
Kan trycket som verkar på ett föremål påverka dess densitet?
Ni kommer här att få bekanta er med en gammal leksak, "Den kartesiska dykaren". Den flyter vid ytan i en tillsluten vattenflaska, men om du klämmer på flaskan dyker den på ett mystiskt sätt till botten. När du släpper trycket stiger den åter upp till ytan. Men hur?
Pulverhandsken
Kan du doppa handen nr i vatten utan att bli våt?
Du kommer här att använda lycopodiumsporer, vars låga densitet och höga hydrofobicitet (vattenfrånstötande förmåga) hindrar dom från att blandas med vatten.
Icke-additiva volymer
Är helheten alltid summan av de ingående delarna?
Var inte för säker! När du har utfört denna aktiviteten kommer du att ha sett ett dramatiskt bevis för att två lösningar som blandas inte alltid resulterat i en slutvolym som är summan av de två lösningarnas volymer.
Koka vätskor i en spruta
Kan vätskor koka vid temperaturer under deras normala kokpunkt?
I denna aktiviteten kommer vi att använda oss av aén spruta för att åstadkomma en omgivning med lågt tryck, så att kokning kan ske vid temperaturer långt under det normala för vätskan ifråga.
Se genom papper
Handen på hjärtat: Har du ätit potatischips när du läst en (biblioteks)bok?
Om svarar ja, vet du att fettet som du får på fingrarna från chipsen gärna vill hamna på boksidan. Om det kommer tillräckligt med fett på pappret kommer du att observera ett intressant fenomen - trycket på baksidan av papperet börjar synas genom sidan, vartefter papperat blir mer och mer transparent (genomskinligt). Du kommer här att ytterligare få utforska och så småningom förstå detta intressanta fenomen.
Ytarea och antändning
Kan järn brinna? Hur är det med ved?
Medan du med all säkerhet vet att ved brinner, är du kanske lite mindre säker när det gäller järn. Denna aktiviteten demonstrerar huruvida järn verkligen brinner och den visar även betydelsen av ett träföremåls ytarea för dess antändning och förbränning.
Dammexplosion i en burk
Kan damm brinna med explosiv kraft?
Du kommer här att få se hur en en dammexplosion i liten skala äger rum inne i en burk. Det visar eleverna potentiella problem förknippade med lagring av t. ex spannmålsprodukter, mjöl och andra finfördelade brännbara material.
Energiomvandlingar i vardagsliga material
Kan de energiomvandlingar som åtföljer kemiska och fysikaliska processer observeras?
Vi lär oss här hur ändringar i temperatur kan mätas när olika föreningar löses i vatten.
Hastigheten för en kemisk reaktion
Har du sett bubblor när en kemisk reaktion äger rum?
Hastigheten med vilken bubblorna bildas kan indikera reaktionens hastighet. Genom att observera hur snabbt bubblorna bildas kommer du att få en uppfattning om hur koncentration, ytarea och temperatur påverkar reaktionshastigheten.
Färggrann katalys
Kan man observera en katalysator i aktion?
Genom sina dramatiska färgväxlingar visar denna aktivitet hur en katalysator kan påverka hastigheten för en kemisk reaktion mellan väteperoxid och ett vinsyrasalt.
Tornadoshowen
En tornado som växlar färg!
Här utnyttjas en magnetomrörare för att bilda en vortex i en sur lösning av en universalindikator. När bas tillsätts kommer dramatiska färgväxlingar att ske.
Tutti frutti
Vad ger bananer, päron och vintergröna deras karaktäristiska dofter?
Vi kommer här att tillverka estrar som ger dessa karaktäristiska dofter. Genom att notera ändringen i doft kommer du att kunna detektera att en kemisk reaktion har skett.
Odla kristaller
Vall du kunna göra egna, vackra kristaller?
Kristaller är fasta material som har intressanta och vackra gemoetriska former. Diamanter, rubiner och andra ädelstenar är exempel på fasta kristallina material. I denna aktiviteten kommer du att lära dig hur du kan odla egna kristaller från kaliumaluminiumsulfat (alun), kopper(II)sulfat, magnesiumsulfat och natriukklorid (vanligt bordssalt).
Kristallträdgården
Vad är an kristallträdgård?
Du kommer här att få lära dig hur du kan göra kristallträdgårdar med hjälp av träkolsbriketter och en lösning av #liquid bluing#, ammoniak och vanligt salt.
Geoden i äggskalet
Har du någonsin sett en geod - en ihålig sten med kristaller på insidan?
Vi kommer här att simulera en geodbildning där vi använder oss av ett halvt äggskal som en "ihålig sten" inuti vilken kristaller kan växa från en mättad lösning av ett mineralsalt.
Handvärmaren - Kristallisation av en övermättad lösning
Har du provat eller hurt talas om den kemiska handvärmaren?
Den bygger på en övermättad lösning som fås att kristallisera med hjälp av en plötslig impuls från en näppare inuti plasthöljet. Ett annat sätt att utlösa kristallisation i en övermättad lösning är att "så" lösningen med en enstaka kristall. Prova denna aktiviteten för att undersöka detta på egen hand.
Stalaktiter av Koppar(II) hydroxid
Du har kanske varit i en grotta och sett de istappsliknande strukturerna som brukar hänga från taket?
Dessa strukturer kallas stalaktiter och är avlagringar av kalksten som tar tusentals år på sig för att bildas. I denna aktiviteten kan du simulera denna process på mindre än en halv timme.
Odling av kopparkristaller
Hur påverkar bildningshastigheten storleken hos kopparkristaller?
Vi kommer här att använda järn för att reducera kopparjoner från lösning, under bildning av metallisk koppar. Olika bildningshastighet resulterar i olika storlek hos de kopparkristaller som bildas.
Stalagmiter av silikat
Har du lekt med en leksak kallad "Magiska stenar"?
i så fallhar du kunnat se hur ovanliga rader av färggranna kristaller växer fram ur små, stenliknande kristaller. Vi visar här tre nya sätt att undersöka den intressanta och ovanliga kemin som de "Magiska stenarna" bygger på.
Varför är himlen blå och solnedgången röd?
Har du undrat över varför middagshimlen är blå och solnedgången är röd?
Vid middagstid (på sommaren om vädret är klart) upplevs solen som vitaktigt gul, medan himlen är klarblå. När solen går ner mot horisonten kan den ibland bli mörkröd och himlen rosa, orange och röd. Varför sker dessa färgförändringar? Den här aktiviteten demonstrerar effekten som svävande partiklar har i dessa färgväxlingar.
Molnet i flaskan
Kan man få ett moln att slå av och på?
Vi undersöker ett moln som bildas av rök och vattenånga. När molnet bildats kan det upprepade gångar "bildas" och "upplösas" genom att höva och sänka en pistong.
Missfärgning av silver - Bildning och rengörning
Vad får silver att missfärgas? Och när det har missfärgats, hur kan du rengöra det utan att använda dyra specialprodukter
Vi lär oss mer om kemin bakom missfärgningarna och undersöker hur vi har reversera processen utan att något silver går förlorat.
Undersökningar av ett brinnande stearinljus
Kan du tanda ett stearinljus utan att röra veken och sedan släcka det utan att blåsa ut det?
Vi lär oss lite mer om egenskaperna hos en ljuslåga och om produkterna som bildas i förbränningsprocessen.

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 6 juli, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-07-01.