Experimentell Kemi för Skolan, 10 p (Distanskurs)

Kursen avser ge högstadie- och gymnasielärare i kemi verktyg för att på ett intressant och entusiasmerande sätt bedriva sin undervisning. Under kursens gång får deltagarna utveckla egna experiment. Tonvikten läggs på enkla försök som baserar sig på vardagens kemi. I de flesta fall låter vi experimenten bygga på enkla kemikalier vi hittar hemma i köket, i mataffären eller på bensinmacken. I kursen ingår också föreläsningar som ger insikt i kemin bakom olika vardagsföreteelser och som syftar till att underlätta utvecklingen av experimenten. Vi behandlar även den pedagogiska sidan av experimenterandet. Exempel på modern teknik i undervisningen presenteras.

Då förutsättningen för laborationerna är att de skall kunna göras av eleverna i lärarens skola, kommer större delen av laborativa delen av kursen att äga rum ute i skolorna, och till stor del med skolornas befintliga utrustning.

De experiment som kursdeltagarna utvecklar läggs sedan ut på Internet för att bli tillgängliga för lärare och elever över hela landet.

Studieform: Fördröjd studietakt distanskurs kvartsfart med samlingar i Umeå inom Sommaruniversitetets ram i augusti 1997 och juni 1998.
Förkunskaper: Lärarutbildning med naturvetenskaplig inriktning.
Kurstid: Augusti 1997 till Juni 1998.


Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.
Dokumentet uppdaterades senast 7 mars, 1997 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.