Var försiktig - och ha kul!

“Hands-on” aktiviteter och demonstrationer är roligt och intresseväckande vid kemiundervisning på alla nivåer. Ändå kan även den enklaste aktivitet bli farlig om säkerhetsreglerna åsidosätts, när den genomförs på ett felaktigt sätt, eller när den utförs av elever utan tillräcklig handledning. De aktiviteter ni hittar i vårt material har testats av hundratals lärare i USA - från dagis till gymnasiet - liksom även av universitetskemister. Allt har gjorts för att åstadkomma säkra experiment. Det är upp till dig att se till att genomförandet blir säkert!


Klicka HÄR eller på brevsymbolen bredvid
för att skicka oss dina kommentarer.

Här är länkarna till Umeå University och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 24 juni, 1995 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum
Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.