Fadderverksamhet för skolor

Kemiska institutionen vid Umeå Universitet har startat en "fadderverksamhet" som led i ett projekt stött av Skolverket. Det innebär att skolor var som helst i landet kan anmäla sitt intresse till oss och få en egen kontaktperson inom Kemiska institutionen. Denna "fadder" är tänkt fungera som en resursperson för skolan och kan fungera som bollplank för undervisningen i naturvetenskapliga ämnen och kemi i synnerhet. Eftersom skolorna kommer in på Internet i snabb takt är e-mail det naturligaste sättet att hålla kontakten, men skolorna kan naturligtvis även använda telefon eller fax i kontakterna med sin resursperson.

Skolan kommer överens med sin "fadder" vilka former samarbetet skall ta. Målet är att skolans "fadder" vid något/några tillfälle(n) skall besöka skolan för att delta i uppläggningen av undervisningen. Det kan t ex röra val av undervisningsmaterial, utformning av laborativa moment, stöd forskningsprojekt som drivs av eleverna, mm. Samarbetet kan även innebära att lärare och elever gör ett studiebesök vid Kemiska institutionen.

Vi välkomnar förfrågningar om faddrar, i första hand från grundskolor men även från gymnasieskolor. Skicka ett e-mail till kim@chem.umu.se där ni beskriver skolans profil, och inom vilka områden ni vill arbeta (miljöfrågor, vardagens kemi, materialkunskap, Agenda 21, etc…..). Som svar kommer ni att få referens till en medarbetare inom Kemiska institutionen utsetts som er "fadder", med vilken ni kan samarbeta i uppläggningen av er undervisning.

Välkomna med era anmälningar!


Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 2 juli, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-07-02.