Besök vår nya Skol-Kemi med massor av nya experiment!


Resurscentrum för Kemi i Skolan

Under de senaste åren har vi arbetat aktivt med att sammanställa material som syftar till att hjälpa yrkesverksamma lärare att aktualisera kemiundervisningen i skolan. Genom kontakter med lärare vet vi att fler verklighetsanknutna laborativa moment behövs på alla stadier för att vitalisera kemiundervisningen. Då vi är väl medvetna om de ekonomiska realiteterna i skolorna har vi försökt välja experiment som ger bra behållning och stimulerar elevernas kreativa förmåga med enkla medel. Laborationerna bygger därför i hög utsträckning på kemikalier och utrustning som normalt finns i elevernas hem eller är lätt tillgängliga i daglighandeln. Även om vi gör allt för att det material som presenteras på dessa sidor skall bli så säkert som möjligt, så är det fortfarande läsarna själva som är ansvariga för informationens användning!

Välkommen till kemins underbara värld!
Laborationer för alla stadier i skolan
Kemikaliemärkning - Riskupplysning och skyddsanvisningar för kemikalier
Fadderversamhet för skolor - Personlig hjälp med tips i undervisningen!
Distanskurs för lärare: Experimentell kemi för Skolan
Material utvecklat av lärare som gått vår distanskurs
Kemisk bakgrund till aktuella frågeställningar i samhället
Kontaktpersoner i kemiundervisningsfrågor*
Vårt bibliotek med undervisningsmaterial för skolan
AV-material för utlåning till skolor
Länkar till kemiundervisningsresurser på Internet
Newsgruppen swnet.utbildning.kemi
Litteraturstips
Hur du skickar hit eget undervisningsmaterial för publicering på WWW
* Eftersom Datainspektionen inte tillåter sådana personregister låter vi andra begå "brottet".

Alla sidor du hittar här är skrivna i HTML 3.0 med flitig bruk av tabeller och är gjorda för att läsas med Netscape 2.0 eller senare. Om denna sida saknar en rosaprickig gul bakgrund eller texten ligger "huller om buller" rekommenderar vi att du klickar här för att ladda ner Netscape 2.0 från SUNET innan du fortsätter.
Du befinner dig nu på en arbetsplats! Vi håller fortfarande på att bygga upp databasen och en hel del länkar är därför förtfarande tomma. Vi hoppas du har överseende med detta och att du återkommer även i framtiden då vi hunnit lägga in mer material. Vi ser gärna att aktiva lärare delar med sig av sin erfarenhet. Du är därför välkommen att lämna egna bidrag till databasen. Följ i så fall instruktionerna här eller i länken ovanför.
Klicka HÄR eller på brevsymbolen bredvid för att skicka oss dina kommentarer.

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 22 december, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-07-01.